Planet Earth

Mattia AB är stolta över att vara ett miljövänligt företag som är
engagerad i att minimera vår påverkan på miljön samtidigt som vi
erbjuder högkvalitativa textilplattor. Vårt åtagande för en
miljövänlig verksamhet inkluderar:

Hållbara textilplattor: Vi erbjuder textilplattor som är tillverkade
med hänsyn till miljön. Våra produkter är designade för att vara
långlivade och tåliga, vilket minimerar behovet av att byta ut dem och
därigenom minskar avfallet.

Återvunna material: Våra textilplattor innehåller en betydande andel
återvunnet material, inklusive återvunnen plast och återvunnen textil.
Detta minskar användningen av nya resurser och minskar miljöpåverkan.

Stort lager: Vi lagerför stora partier textilmatta från olika
tillverkare för att minska transportutsläpp.

Återvinning och återanvändning: Vi har implementerat en återvinnings-
och återanvändningspolicy för att minska avfall och främja en cirkulär
ekonomi.
Mattia kan unikt erbjuda 2.sort med allt ifrån helt fina partier till
mer eller mindre sekunda. Till områden där denna typ av produkt passar.
All materialhantering i våra interna processer miljösorteras i möjlig mån.

Kundmedvetenhet: Vi strävar efter att utbilda våra kunder om
fördelarna med miljövänliga textilplattor och erbjuder alternativ
olika alternativ på mattplattor som faktiskt minskar miljöpåverkan.

Med vår dedikation till miljövänlig tillverkning och distribution av
textilplattor, vill vi erbjuda produkter som är både hållbara och
estetiskt tilltalande samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar
framtid.

Interface erbjuder textilplattor med minimal klimatpåverkan, samtidigt
som de aktivt binder in koldioxid i produkten. CircuitBac Green är ett
exemplariskt resultat av Interface’s engagemang för hållbarhet, där de
använder de mest avancerade tillverkningsmetoderna för att stödja sin
vision om att återta koldioxid från atmosfären.

CircuitBac Green består till 80 procent av återvunnet fyllnadsmaterial
i form av kalksten, 17 procent bioplaster och naturliga oljor, samt 3
procent kallpressat petrokemiskt innehåll (tillsatser). Detta innebär
att upp till 87 procent av materialet i en matta kan vara återvunnet
eller biologiskt nedbrytbart, beroende på produkten.